Archive for juli, 2013

Om at være en god far

Det er helt sikkert ikke nemt sådan lige at vende tilbage til livet og blive en god far, fx når man som Per Lynggaard har været misbruger i 30 år. Hen har sendt sin datter i pleje, for på sigt at kunne hjælpe hende bedre. Nu deltager han, som det kan høres her i Orientering på P1 (DR), i “Gruppen FAR, et gruppeterapeutisk forløb for fædre hos Børnefamiliecenteret i Nordvest, for at høre andre fædres historier“.

Dette, altså Orientering på P1/DR, er jo så bare endnu en god grund til at betale sin licens med glæde;  eller dvs. det gør jeg da i hvert fald!

Reklamer

20. juli 2013 at 5:36 pm Skriv en kommentar

Marked = godt & stat = dårlig?

Den for tiden nærmest overalt gældende norm er, at markedsløsninger er af de bedste. Altså bør markedsløsningerne også gælde alle andre steder…staten inklusiv. For når meget markedet nu er godt, må ditto meget stat være dårligt. Kompromiset ml. et liberalistisk og socialdemokratisk verdensbillede er derfor en styreform af staten, der skal varetage fællesskabets interesser på bedste og mest effektive vis samt til den billigst mulige pris. Eller sagt på anden vis, en model der konstant insisterer på mere for relativt færre penge.

New public management hævdes at være løsningen på ovennævnte. Med den styreform opnås, siger altså fortalerne herfor, en øget markedsorientering i den offentlige sektor som vil ”føre til en mere omkostningseffektiv forvaltning uden væsentlige negative konsekvenser for andre af forvaltningens mål og overvejelser” – jf. Wikipedia.dk. Men som så ofte før, vokser træerne heller ikke denne gang ind i himlen…

Det svenske sundhedsvæsen ”er skruet sådan sammen, at det indbyder til småkorruption. For patienten er en vare som udløser penge”. Det fremgår af et indslag i DRs Orientering fra d. 12. juli. Netop new public management har nu ellers været en styrende del af det svenske sundhedsvæsen siden 80’erne. Noget der må formodes nærmest at få den til at gå i bukserne på de mange danske markedstilbedere, der i årevis netop har ønsket en øget, hvis ikke ligefrem 100 % privatisering af de danske hospitaler.

Men, at der ikke bare sådan er penge at spare på privatisering viser den omsiggribende debat i Sverige. Her er lægers og sygehuses indtægter nært knyttet til de ydelser, der leveres på vegne af staten. Men hvor påstanden jo nu er denne: en ”mere omkostningseffektiv forvaltning uden væsentlige negative konsekvenser”, har det modsatte desværre vist sig at være tilfældet.
I indslaget i Orientering d. 12. juli nævnes øjeinfektion som et eksempel på, hvorfor der ikke bare lige er penge at spare. En patient med en sådan henvender sig til skadestuen, bekymret over betændelsen i dennes øje. Skadestuen har nu to muligheder, enten at komme med en diagnose samt udskrive en recept med mulig relevant medicin. Den anden mulighed er at sende patienten hjem med besked på at holde fingrene fra øjet…og lige se tiden an. For nogen gange er den bedste medicin, netop ikke at gøre noget – men derimod at se tiden an.

Men ikke at gøre noget – for alles bedste – er bare ikke muligt på en svensk skadestue. For hvor diagnose og recept-udskrivning udløser (bl.a. løn)midler til skadestuen, får denne intet for at sende patienten hjem med besked om, ikke at gøre noget. Og det er det, der ”indbyder til småkorruption. For patienten er en vare som udløser penge”. Så, mens det ikke at gøre noget, på længere sigt kan være det bedste for såvel patienten og fællesskabets økonomi, er der altså ingen indtjening i netop dette for skadestuen & hospitalet/lægen. Men da der jo skal tjenes penge, for sådan er det altså på et marked, sker der netop det, at der, uanset relevans, diagnosticeres samt udskrives de recepter, som udløser indtjening og profit.

Så, et relevant spørgsmål: hvor er Liberal Alliance og alle de mange andre markedstilbedere (S-R-SF-regeringen inkl.?), når det viser sig, at der er langt fra idealet om, at markedsløsninger bare er af de allerbedste af slagsen, hvorfor markedsløsningerne også bør gælde alle steder…staten inklusiv? Hvor er den vanlige kø at markeds-tilbedere, når nu det modsatte af det hævdede viser sig gælde?

Ovenstående er et eksempel på, at kampen om verdens indretning samt retten til at udlægge verden aldeles indiskutabelt – fx gennem realitetsmagt, konstant finder sted. Også derfor er dét selvfølgelig noget, vi som borgere i et demokrati må være opmærksomme på. Og det er ikke mindst det, kritisk journalistik kan være med til at sikre.

Og kritisk journalistik er netop målet med denne blog. Det er også målet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der netop skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

16. juli 2013 at 8:59 am Skriv en kommentar

Dokumentation vs. postulat

I den fortløbende (magt)kamp om verdens indretning, fx i form af realitetsmagt, er især kampen om fortiden i centrum. Et godt eksempel herpå, er de to kamphaner Preben Wilhjelm, der for mange år siden præsenterede VS i folketinget og Søren Krarup, nu også forhenværende folketingsmedlem for DF. De to har igen været i totterne på hinanden, da Wilhjelm i Information gik i rette med et debatindlæg af Krarup , der også i Information fremfører en række af ham gl.kendte synspunkter om, hvordan en række “kulturradikale” og, må man formode, landsforræderiske politikere tilbage i januar 1983 fremlagde en “landsskadelige lov, som er i færd med at gøre danskerne fremmede i deres eget land“.

Som et eksempel på dokumentation vs. postulat fungerer ovenstående debat nu faktisk eksemplarisk. Her er godt nok intet nyt under solen, idet Krarup fremfører synspunkter, hans politiske modstandere jo efterhånden må kende til hudløshed. Men der er en helt klar forskel de to kamphaner i mellem, Krarup postulerer en helt bestemt verdensorden: alle (formoder jeg) hvide protestantiske kristne danskere er ét folk med én samlet fælles historie, hvor imod dem udefra er en trussel mod et stolt samlet dansk folk, som “forvandler Danmark fra at være en nation, beboet af et folk, til at være et multikulturelt indvandrerland. Det er dette, der er det egentlige indhold af udlændingeloven af juni 1983“.

I flg. Krarup var det især Hans Gammeltoft-Hansen, der som daværende formand for Dansk Flygtningehjælp, efter at han havde “været rundt til venstrefløjspartierne i Folketinget og vundet dem for sit overnationale eller kulturradikale udkast til udlændingelov, som i realiteten ophæver den danske grænse og dermed dansk suverænitet“, der undergravede den danske nation. I flg. Krarup er det Gammeltoft-Hansens indsats, der “fører til den landsskadelige udlændingelov af juni 1983, og realiteten i det hele er, at Danmarks suverænitet ophæves af bestemmelsen om, at enhver udlænding, som stiller sig på grænsen og kræver asyl, har ret til at komme ind i Danmark og få sin sag prøvet, og hvis sagsbehandlingen overstiger to år, har han eller hun fået ret til at forblive i Danmark, og som sådanne asylberettigede fremmede har de også ret til familiesammenføring, hvorved hele folkeslag kan bosætte sig i Danmark“.hele folkeslag“…den lader vi lige stå lidt.

Det får Preben Wilhjelm til at gå i rette m. Kraup, der i flg. Wilhjelm er “fuldstændig resistent over for kendsgerninger, der modsiger hans vrangforestillinger“. Men til forskel fra Krarup, lader Wilhjelm det ikke blive ved det postulat. Som modtræk til Krarups ovennævnte påstand om, at “den landsskadelige udlændingelov af juni 1983” ophæver “Danmarks suverænitet(…), hvorved hele folkeslag kan bosætte sig i Danmark“, nævner Wilhjelm et konkret eksempel på netop det modsatte.

Eksempelvis var jeg med til at afvise en libanesisk familie, der to gange havde været udsat for, at det hus, de boede i, var blevet bombet sønder og sammen, hvorved to af deres fire børn var blevet dræbt. Mandens bror var blevet skudt af Amal-militsen. Familien var tydeligvis nervenedbrudt, havde solgt alle smykker og øvrige ejendele for at komme ud af landet og var havnet i Danmark. Men ingen af dem var, modsat broderen, personligt forfulgt – ’kun’ tilfældige ofre for borgerkrigen, hvilket ikke berettiger til asyl. Blot for at illustrere, at Krarups og andres forestilling om en åben ladeport er og hele tiden har været det rene nonsens”.

Om man er enig med enten Krarup eller Wilhjelm er jo en politisk såvel ideologisk betragtning! Det er ikke mit ærinde at overbevise dig, kære læser, om det ene eller det andet synspunkts validitet overfor det andet; heller ikke selv om jeg selvfølgelig har min holdning hertil.
Men jeg kan dog konstatere, at Krarups synspunkt om, at “hvis sagsbehandlingen overstiger to år, har han eller hun fået ret til at forblive i Danmark“, ikke er korrekt; idet der er masser af eksempler på, at afviste flygtninge har været i danske lejre i fx over 10 år, som afrikanske Petro Musa, er et eksempel på.

Pointen her er derimod den, at demokrati forudsætter mere valide debatter med udgangspunkt i konkrete & faktuelle eksempler og ikke en debat, der alene trækker på det, der underbygger ens holdninger og ens idelogi, mens det modsatte, faktuel virkelighed inkl., udelades. Samtidig er ovenstående jo et eksempel på, at kampen om verdens indretning og retten til at udlægge verden aldeles indiskutabelt – fx gn. realitetsmagt, konstant finder sted. Det er især det, vi som borgere i et demokrati må være opmærksomme på. Og det er ikke mindst det, kritisk journalistik kan være med til at sikre!

Og kritisk journalistik er netop målet med denne blog. Det er også målet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der netop skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

13. juli 2013 at 11:32 am Skriv en kommentar

Film- & Medievidenskab på Roskilde Festival 2013

I 2013 deltog studerende fra Film- & Medievidenskab (Københavns Universitet) på Roskilde Festival for at afvikle samt teste en række formidlingsprojekter – udviklet i samarbejde med Roskilde Festival.

Formålet med formidlingsprojekterne var bl.a. at skabe et større fokus på den megen kunst, der er på Roskilde Festival. Kunsten, eller ART som det hedder i festival-regi, er blevet udvidet og videreudviklet over årene, således at ART er en væsentlig del af Roskilde Festival. Men ofte ved publikum fx ikke, at de i løbet af hele festivalen løbende møder ART – i form af installationer, performancekunst og skulpturer. Ofte vil mødet derfor være lidt, hvad skal man sige: indifferent; hvorfor festivalen ønskede hjælp til at øge viden om netop ART på Roskilde Festival samt ikke mindst formidle og skabe opmærksomhed på ART. Udgangspunktet var ikke mindst at stimulere den nysgerrighed, der netop præger de gængse festivaldeltagere…

Film- & MedievidenskabKøbenhavns Universitet har vi derfor i foråret 2013, med udgangspunkt i ovenstående udfordring, eksperimenteret med at skabe større sammenhæng ml. teori og praksis. For mange universitets-studerende er det nemlig en kendt udfordring, at det ofte er krævende, ja nogen vil ligefremt sige ret så svært, at koble den teori man læser på universitetet med en konkret praksis. Og jo mere boglig-teoretisk et studie er, desto længere kan denne afstand ml. teori & praksis opleves.

Med det udgangspunkt: at koble teori mere konkret til praksis, udviklede Nalle Kirkvåg i efteråret 2012 et Produktion- & Formidlings-kursusFilm- & Medievidenskab (Købehavns Universitet) – i et omfattende samarbejde med Roskilde Festival ART. Dette kursus blev så afholdt i foråret 2013, hvor det, bl.a. set ud fra de meget flotte karakterer, som de studerende generelt producerede, var en betydelig succes. Noget, de studerende uddyber nedenfor i en række videoer fra årets festival.

På kurset udviklede ca. 30 studerende, på vegne af og sammen m. Roskilde Festival ART, en lang række ideer til hvordan Roskilde Festival bedst muligt kan øge kendskabet til samt formidle viden om den kunst, der er på Roskilde Festival også i 2013. I alt fire projekter blev udvalgt:

 1. Art Message → en konkret krops-viral kampagne med tattoo
 2. Picture the artInstagram kampagne, hvor publikum deler billeder om kunst.
 3. Heads Up → stik hovedet igennem Mona Lisa og se ART på festivalen
 4. Everyone’s a critic → publikum anmelder selv kunstenRoskilde Festival.

I løbet af Roskilde Festival 2013 har Julie Malmstrøm, Sofie Boysen, Simon Boertmann Brüel samt Nalle Kirkvåg bl.a. portrætteret og dokumenteret disse fire formidlingsprojekter. Vi har produceret i alt 5 videoer om de forskellige projekter, som du kan se her:

 1. Intro- & optakts-video til det samlede projekt
 2. Art Message
 3. Picture the art
 4. Heads Up
 5. Everyone’s a critic

Kontaktinfo: Nalle Kirkvåg

Du kan læse meget mere om ART på Roskilde Festival fx her →

 • VOINA og The Triangle Project: om at få festivalgæsterne til at engagere sig i, hvad der foregår på den politiske scene herhjemme og i udlandet. Bl.a. blev et kæmpe banner med et portræt af et mandligt medlem af VOINA, der har været fængslet over længere tid i Rusland, sat op torsdag d. 4. juli.
 • Church of Beer – i Dream City: Kunstnergruppen Umschichten samt Jeremy Wade (Tyskland/USA) opførte Church of Beer på festivalcamping i Dream City. Ideen er midlertidig arkitektur af genbrugsmaterialer. Men i flg. kunsten.nu var også “såkaldt Maksimum Service. De to går rundt mellem festivalgæsterne ved langbordet, krammer dem, får dem til grine, gør dem forlegne, gør dem tilpas, får dem til at synge og råbe i kor“.
 • Særlig kunst til et særligt publikum: Som kunsten.nu så fint skriver: “Roskilde Festivalen er som en semi-religiøs tilstand. Der er noget sjældent sekterisk over samværet, og den kollektive eufori kan få de fleste mennesker med en puls til at sænke paraderne og kaste sig ud på dybt vand.
  Det er med andre ord en unik mulighed for at præsentere masserne for noget kunst, der er grænseoverskridende, der udnytter momentet og tilfredsstiller festivaldeltagernes mærkværdige tilstand
  “.
 • Vi har samlet flere billedserier om den megen kunst på RF bl.a. herog her + her fra Kunsten.nu.
 • Camping Performance: om Roskilde Festival som ét stort performanceværk med et særligt udtryk og indhold, der netop ikke udspilles andre steder…

I den mere kuriøse ende kan du her se, hvordan der så ud, da den amerikanske performer Rihanna optrådte på årets festival fredag nat…til nogles glæde og andres frustration. Frustrationen kom ikke mindst af omfattende mistanke om, at hun ‘sang’ playback, dvs. ikke sang live → meget atypisk og ikke mindst upassende på Roskilde Festival, hvor livemusik netop er i højsædet!
Og her lige en høj-æstetiseret video fra søndag på RF13 – bl.a. filmet med en af de efterhånden allestedsnærværende drones, der påført en high end kamera tager de vildeste billeder…

Kritisk journalistik er jo bl.a. målet med denne blog. Men det er også målet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der netop skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

11. juli 2013 at 2:10 pm Skriv en kommentar


Nalle Kirkvåg

Nalle Kirkvåg

Journalist, cand.comm. Og BA i pædagogik + BA i psykologi.

Ekstern lektor på Københavns Universitet, projektudvikler og kommentator. Er ekspert i kritisk journalistik, medier og presse.

Har som journalist bl.a. arbejdet for DR (P1 & P4), Nat & Dag, Jyllands-Posten, XFM og Tjeck Magasine.

juli 2013
M T O T F L S
« jun   aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Blogs I Follow