Archive for oktober, 2013

Hvad skal vi med kvinder…?

Det er et demokratisk problem, at kvinder er underrepræsenterede i medierne. Kvinder over 50 år er næsten helt væk, selv om man må formode de – ligesom mænd – samler visdom og viden gennem livet“. Sådan siger journalist Tony Scott i en pressemeddelelse fra DR om et nyt initiativ på P3. I hele denne uge vil Pressen på P3 derfor alene tale med kvinder, i et forsøg på at ændre det faktum, at eksperter i pressen langt primært er mænd. Og det er jo et rigtig godt initiativ!

For kvinder er stærkt underrepræsenterede i nyheder. I følge en omfattende EU undersøgelse af 56 tv-kanaler i EU – inkl. 119 danske programmer, fremgår det, at kvinder bliver mindre synlige i medierne med alderen. “Er kvinderne ældre end 34 år, styrtdykker tallene fra ca. 50 % til knapt 35 %. Fra 50-64 år er tallet helt nede på 23 %“. Det skriver Kvinfo.dk, som også henviser til undersøgelsen.

Blot 31 % af alle kilder i danske nyhedsmedier er kvinder, fremgik det fx i 2010 af undersøgelsen Who makes the news. Så også her er der plads til forbedring, dvs. hvis formålet er en nuanceret presse. Det er også særligt mænd, der bruges som kilder, når det gælder virksomheder, organisationer og partier. Her er det hele 70 % af kilderne mænd (kilde: Journalisten.dk).

En interessant pointe er kvinders eget ansvar. “Vi oplever tit på redaktionen, at vi har svært ved at finde kvindelige kilder, der vil være med i programmet.
I denne uge skulle jeg for eksempel finde en kvindelig kommunal-valgforsker. Jeg talte med fire forskellige, og de havde alle sammen en grund til, at de ikke kunne være med. Alt fra børn, der skulle passes, til at de ikke følte, de vidste nok om emnet. Måske er problemet i virkeligheden, at mandlige kilder udtaler sig alt for meget om ting, de ikke ved nok om
“, siger Tue Blædel fra Pressen på P3. Så også derfor opfordringen om: “Vær nu med. Sig ja næste gang, vi ringer“!

Karen Ross, som er professor University of Liverpool har stået i spidsen for EU-undersøgelsen; Denne er offentliggjort af EIGE (European Institute for Gender Equality). Og dette er altså en diger sag, som du kan læse via linket her…

Kritisk journalistik er målet med denne blog. Det er håbet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

Reklamer

29. oktober 2013 at 2:05 pm Skriv en kommentar

Så dumt som muligt?

I den noget mere kuriøse ende: Clement Kjersgaard vil nu kaste sig over tv-satire. Eller måske rettere sagt: igen; for det der humor har han jo tidligere – med meget vekslende held – forsøgt sig med bl.a. i Clement Direkte.

Denne gang er det DR2s morgenflade der får den muligvis tvivlsomme ære af, at Clements popularitet i DR er af et sådan omfang, at den evige entreprenante mand nu også vil producere satire.
Man ser det for sig: Clement brager ind på chefredaktionen: “jeg vil lave satire; det er min nye ide…OG JEG VIL“!!! “Jamen Clement, vil du det, så skal du selvfølgelig have lov til det“. Men m. Reimer Bo Christensens talkshow in mente, hvor få rigtig grinede, bliver det spændende at se, om det skal lykkedes for Clement. For også Reimer Bo var i en periode så populær, at DR gav ham lov til nærmest hvad som helst – inkl. det mest ukritiske interview i mands minde med Stein Bagger; hvilket jo som bekendt endte med en fyring – uden sammenligning for øvrigt!

Ugeekspressen” er navnet på Clements nye satireshow, hvor skuespillerne Thomas Mørk og Julie Ølgaard lægger krop til løjerne. “Det skal simpelthen bare være noget så banalt som sjovt“, citeres Clement Kjersgaard for i Politiken. I flg. samme artikel skal showet skrives, samt indspilles dagen inden, det går i luften. Målet er nemlig aktualitet, hvilket jo lyder ganske fornuftigt.

Til gengæld skal det ikke højne nogen form for samfundsmæssig debat.  Om målet så er at underholde, fremgår ikke lige. Men selv er Clement Kjersgaard i flg. Politiken fuld af gåpåmod. “Jeg har en kæmpe bank af åndssvage ideer“, fortæller han. Som eksempel herpå nævnes en ide fra en avisoverskrift: “Kæledyr på stoffer“. “Og jeg tænkte, hvad siger de selv til det? Og så kom jeg på en hund, der har et problem, men ikke rigtig selv ved det. Og bliver interviewet og bliver vred over, at man mistænkeliggør ejeren, som hunden i øvrigt ikke rigtig kan huske, hvad hedder“. Og jo…det lyder da såmænd egentlig meget sjovt.

Men altså ikke noget kritisk her, tak. “Hvis nogen er blevet klogere bagefter, så har vi fejlet” siger han. Om det så ligefrem skal gøre seerne dummere, er ikke til at sige. Men efter DR omlagde DR2 (og dermed fuckede m. landets førhen allermest troværdige tv-kanal); ja så kan denne blogger jo have sin tvivl…fyldt med tomgang og til tider rent fumlen rundt i studiet, som lige nu præger DR2 dagen igennem – for ikke at nævne seertallene, der efter sigende er styrtdykket for det før så populære DR2.

Påfaldende nok citeres Clement også for, at han “tror, der er et kolossalt marked for kritisk journalistik i Danmark. Jeg tror kun, vi har set starten på det. Jeg tror på det med at stille det rigtige spørgsmål og stille det mere end én gang. Det er vi mange, der skal“. Hvilket jo passer godt med denne blogs formål!

Kritisk journalistik er målet med denne blog. Det er håbet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

27. oktober 2013 at 4:17 pm Skriv en kommentar

Den neoliebralistiske samfundsmodel?

For nyligt faldt jeg over en ret interessant notits i DJØF Bladet, udgivet af en landets absolut mest magtfulde fagforeninger (DJØF). Her fremgår det, at den amerikanske middelklasses årlige indtægt ikke er steget siden 1988. Og det på trods af af USAs bruttonationalprodukt er steget med 40 % siden da. Men hvordan kan det nu være?

Nu er der jo vel næppe nogen, der mistænker DJØF for at være de rødes fortrop, sådan som DR så ofte beskyldes for, fx i udsendelserne om De Røde Lejesvende. DJØF organiserer jo embedsmænd og kvinder over det ganske land – bl.a. i de magtfulde ministerier, på rådhusene og stort set over alt i ledelsen af nærmest samtlige offentlige institutioner. Så det kan jo næppe være ræverød propaganda der her er tale om. Men hvad skyldes så denne opsigtvækkende ‘nyhed’?

Det skyldes, at bunden er røget ud af den amerikanske middelklasse. Flertallet af industriarbejdspladserne er blevet outsourcet til lande, hvor man kun i mindre grad behøver at tage hensyn til miljø, arbejdsvilkår og nedslidning af ansatte. For ikke at sige fagforeninger – der fx i Kina er helt styret af dét Kommunistiske Parti, der jo for længst er gået over til hyperkapitalisme og markedsøkonomi (i Kina, er selvmord efterhånden den eneste reelle måde at udtrykke sin arbejdsmæssige utilfredshed på…).

Historien er fra New York Times, der citerer The Census Bureau, der vel svarer til Danmarks Statistik. I flg. artiklen ja så gælder for “most Americans“, at  “the typical household made $51,017, roughly the same as the typical household made a quarter of a century ago“, dvs. i 1988.

Men især skyldes det ‘omvendt omfordeling’, hvor den rigeste 1 % af USA i dag ejer ca. 50 % af alle værdier i USA. Til forskel fra den neoliberalistiske trickle down effekt, hvor påstanden er, at når man letter på skatten for den sidste tjente $/kr. ja så vil den velstand der opstår heraf, den vil trille ned af til de mindre velstående – og fx middelklassen. I praksis er der sket præcist det modsatte; for velstanden er ‘trillet’ opad. Og i dag må store dele af den amerikanske middelklasse tage til takke med ufaglært og dårligt lønnede job – på ofte under 55 kr. i timen.

Men når amerikanerne spørges om fordeling af velstanden i USA, tager de fejl, ja nærmest 100 %. Det viser en længere redegørelse, som det fx fremgår af videoen nedenfor – om Wealth Inequality in America.

Prøv fx også at se hvor meget mere ulighed der er kommet siden 2007, dvs. efter George W. Bushs skattelettelser til de rigeste amerikanere. Hvor det i 2007 var 34,6 % som den rigeste 1 % af USAs befolkning ejede, er dette siden blevet til ca. 50 %. Og 40 % af de fattigste amerikanere ejer blot 0,2 % af de samlede værdier i USA!

I de senere år er det også blevet alm. dansk politik, at der gives skattelettelser på den sidst tjente krone. Og dette oven i købet indført af den “Røde regering“, der efterhånden helt har overtaget et neoliberalistisk ideal om skattelettelser som vejen til mere fælles velstand.

Så er det kritiske spørgsmål jo, hvordan kan det være, at den middelklasse der risikerer at miste velstand og sakke økonomisk bag ud (som i USA) stemmer for denne politik, som både venstre & højre i dansk politik går ind for? Og hvordan kan det være, at fx den solidariske velfærdsstat, dvs. den der ønsker at tage hånd om de fattige & udgrænsede, hvordan kan det være, at den model er opgivet til fordel for konkurrence-velfærdsstaten; selvom dette jo ikke synes at tjene middelklassens egne langsigtede interesser?

Kritisk journalistik er målet med denne blog. Det er håbet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

20. oktober 2013 at 3:04 pm Skriv en kommentar

Kriminalitetsbekæmpelse

Det er ikke så svært; hvis man følger en række konkrete råd og kriminalpræventive råd, så mindskes gentagen kriminalitet. For er disse faktorer opfyldt, “er der langt mere sandsynlighed for, at vedkommende ikke kommer tilbage i fængsel eller begår kriminalitet igen“, fortæller Annette Olesen, sociolog og ph.d. fra Syddansk Universitet i en artikel i Dagbladet Information – om hvordan lovgivning fastholder straffede i kriminalitet.

Det er ikke mindst muligheder for at finde arbejde, fast bolig samt gode sociale relationer, som mindsker det kriminelle liv. Desværre står lovgivningen i vejen for løsladtes muligheder. Ikke mindst en ofte stor gæld venter, når den løsladte skal ud og fungere i virkeligheden uden for fængslet mure. “Gælden går ind og påvirker de her faktorer negativt, fordi der ikke er noget incitament til at tage en uddannelse, der er ikke noget incitament til at tage et arbejde, der er ikke noget grundlag for at have en bolig, fordi man ved, at med en folkeregisteradresse er risikoen for, at politiet og pantefogeden kommer og gør udlæg eller beslaglægger dine aktiver, forholdsvis stor“, fortæller Annette Olesen til Information.

Hvorfor ændres denne praksis så ikke, som fx i Sverige og Norge? Well, det er der flere grunde til. Dels har Folketinget 59 gange hævet strafferammerne i siden 2002. Justitsministeriet har i flg. Information planer om en ny bandepakke, som formodes at indeholde endnu strengere straffe. Men de lange straffe vil blot have utilsigtede bivirkninger, oplyser Linda Kjær Minke, kriminolog og sociolog – også fra Syddansk Universitet.

Man kan jo have en antagelse om, at man bliver endnu mere bande- eller rockerorienteret, jo længere tid man er adskilt fra det omgivende samfund. Man bliver overladt til hinandens selskab, og dermed kan man få en yderligere forstærket rocker- eller bandeidentitet“, fortæller hun til Information.
Samtidig er opdelingen af fanger efter deres grupperinger i flg. Linda Kjær Minke relativt ny, så det på mange måder er et ukendt område. “Man ved meget lidt om, hvad konsekvenserne af den strategi bliver på sigt. Der er jo tale om noget af et socialt eksperiment, fordi de negativt stærke indsatte bliver placeret på en særskilt afdeling, hvor de ikke har andre kontakter end hinanden. De er i det her fællesskab døgnet rundt, 365 dage om året. Og det er jo en meget massiv påvirkning i forhold til at blive fastholdt i det fællesskab“.

Desværre afvises denne viden ofte fuldstændigt. Fx har Peter Skaarup, der er medlem af Folketingets Retsudvalg, før sagt, at han ”tror ikke på den forskning. Konsekvens har altså en effekt, det tror jeg på”, som han sagde til Information i august 2008. Og det oven i købet selv om professor i retssociologi Flemming Balvig fortæller, at området ellers er ”den del af samfundsvidenskaben, vi ved mest om”. Men DF er jo meget langt fra ene om at forfølge ideen om straf, straf og mere straf…desværre.

Kritisk journalistik er målet med denne blog. Det er håbet over tid at er etablere et Center for Demokrati & Journalistik, der skal være med til at sikre en betydelig mere kritisk journalistik i Danmark…og for den sags skyld også gerne ude i den ganske verden.

Er du interesseret i at følge med i denne blog,tryk her for abonnement. Når du har aktiveret linket, skal du blot skrive din email adresse. Kort herefter modtager du så en mail, hvor du skal bekræfte, at du vil modtage de nye indlæg på din mail. Hvilket så fremover vil ske ganske automatisk…

17. oktober 2013 at 7:30 am Skriv en kommentar

Overhelehovedet ingen selvfølge

Tillad mig at anbefale, at vi passer godt/bedre på vores presse. For det er bestemt ingen selvfølge, at vi har ‘fri’ adgang til en presse og massemedier, sådan som det med alt tydelighed fremgår her:

Pressefrihed - en usikker rettighed?

Pressefrihed – en usikker rettighed?

Når jeg for øvrigt har set ‘fri’ presse i anførelsestegn, skyldes det, at presse og medier ikke er mere fri, end at nogen jo skal betale for gildet. Intet i denne verden er gratis (kærlighed muligvis som eneste undtagelse)!
Og for dem, hvor fx 2.000 kr. er en formue, hvilket næppe helt er gået op for Lars Lykke Rasmussen, ja de har selvfølgelig ikke råd til at holde fx avis, ligesom licens også er et voldsomt dræn i en i forvejen alt for presset økonomi! Og for dem er der således ingen “fri” presse… Så lad os værne om den rettighed det er, at have en presse, der sætter relevante emner til debat.
At vi så med leve med mindre lødige medier, er vel prisen for denne ret…eller hur?

Læg for øvrigt lige mærke til, at Namibia får samme positive rating som os samt resten af Skandinavien (Island & Grønland inkl.), Estland, Canada og New Zeeland. Nogen, der har en god forklaring på det?

14. oktober 2013 at 2:51 pm Skriv en kommentar

Stadig langt fra – også i USA

Det er ikke til at fatte, at det blot er 32 år siden, at homoseksualitet blev slettet fra Sundhedsstyrelsens sygdomsliste i Danmark, samt at det blot er 24 år siden, det blev tilladt for bøsser og lesbiske at indgå (en form for) ægteskab.
Heldigvis går det stadig fremad, fx er det nu også muligt at blive viet i kirken, noget der ellers var ved at tage livet af den kristelige højrefløj, som det her fx fremgår af en artikel i Kristelig Dagblad fra 2010.

I USA derimod er der stadig meget lang vej, før undertrykkelse af menneskers seksuelle rettigheder ophører. Det fremgår af en hjerteskærende artikel fra Rolling Stone fra oktober 2013: “The Hidden War Against Gay Teens“.

For i kristne skoler i bl.a. midtvesten er homoseksualitet sidestillet medrules against cheating or stealing or premarital sex“.
I flg. artiklen fremgår det også, at “these schools have the legal right to uphold and enforce any faith-based belief system they please. And parents who enroll their children – if not always the children being enrolled – understand the repercussions of such policies. However, by exploiting recent legislation, Christian schools in Georgia that openly discriminate against gay students have been receiving millions of dollars in diverted public funds as a result of a 2008 law meant to provide funding to help low­income children transfer to private schools“.

Hvordan dét så lige hænger sammen med USAs forfatning om, at alle mennesker er skabt lige, er jo ikke til at fatte…

13. oktober 2013 at 2:42 pm Skriv en kommentar


Nalle Kirkvåg

Nalle Kirkvåg

Journalist, cand.comm. Og BA i pædagogik + BA i psykologi.

Ekstern lektor på Københavns Universitet, projektudvikler og kommentator. Er ekspert i kritisk journalistik, medier og presse.

Har som journalist bl.a. arbejdet for DR (P1 & P4), Nat & Dag, Jyllands-Posten, XFM og Tjeck Magasine.

oktober 2013
M T O T F L S
« sep   nov »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blogs I Follow