Center for Demokrati & Journalistik

Danmark har brug for reel kritisk journalistik. Det er derfor min ambition inden for en kort årrække at etablere et Center for Demokrati & Journalistik. Centret har til formål at øge mængden af kritisk journalistik betragtelig i de danske medier.

Hvad
Et Center for Demokrati og Journalistik skal støtte og producere kritisk journalistik. På den måde kan det sikres, at pressen, fremfor sensation og konfliktstof, i højere grad dækker samfundsrelevante emner. Som forbilleder kan f.eks. nævnes Center for Public Integrity eller Voice of San Diego.org i USA.
Et Center for Demokrati og Journalistik skal desuden arbejde for, at alene relevans ligger til grund for pressens valg af historier. Desuden bør der konsekvent skelnes mellem underholdning og journalistik.

Målet er, via kritisk journalistik, at styrke danskernes viden om verden omkring os, så alle har optimale muligheder for aktivt at tage del i demokratiet.

Hvordan
Konkret må og skal der etableres nye veje og måder at drive presse og journalistik på.
Dette skal bl.a. sikres ved et oprette et slags eksperimentarium – hvor der produceres såvel som forskes i kritisk journalistik. For på samme måde som bl.a. DR’s B&U Afdeling i 70’erne samt Månedsbladet Press i 80/90’erne var rugekasse for talenter, vil et Center for Demokrati og Journalistik være der, hvor morgendagens kritiske og kreative journalistiske talenter udklækkes.

Platformen
Radio, internet (bl.a. det kommende site: kritiskjournalistik.dk) samt tv mm.

Målgruppe
Demokratisk mindede borgere såvel som journalister, presse, medier og politiske interessenter.

Konkret er målet at arbejde på flg. tre niveauer:

1. Produktion af kritisk og demokratiunderbyggende journalistik.
Dette niveau fungerer som alternativ til markedets ikke-kritiske journalistik. Ideen er at påvise, at det rent faktisk kan lade sig gøre at producere kritisk journalistik.
Der er hertil udarbejdet et ganske omfattende koncept med en række konkrete retningslinjer for, hvordan kritisk journalistik kan og bør produceres. Dette fremsendes meget gerne til dem, der reelt er interesserede i at støtte og etablere et Center for Kritisk Demokrati & Journalistik!

2. Påvirkning af journalister, presse m.fl.
Med henvisning til niveau 1 bliver det muligt for presse og journalister at konstatere, at ”når de kan, så kan vi jo vel også…”.
Hermed etableres et reelt alternativ til den bestående ikke-kritiske presse, samt sikres påvirkning af journalister og presse hen imod mere kritisk journalistik. Eller, humoristisk sagt, det vil virke som en form for kritisk journalistisk femte kolonne-virksomhed.

3. Forskning
Med en forskningsafdeling bliver det bl.a. muligt, ud over selvfølgelig at forske i formidling og indholdsproduktion af kritisk journalistik, at undersøge, hvad der rør sig ude blandt menneskerne.

Hermed kan man eksperimentere med, hvordan det konkret kan lade sig gøre at producere kritisk, vidensgenererende, undersøgende og relevant journalistik for dem, der er interesserede heri.

Ideelt etableres centret i København, men bør i praksis udbredes hurtigst muligt til det ganske land. Desuden ønskes et Center etableret snarest muligt i Malmø, så projektet i egentlig forstand bliver grænseoverskridende.

Hvorfor
Kritisk journalistik er under pres, og det er et demokratisk problem. For uden kritisk journalistik – intet demokrati! For når vi ikke har adgang til varieret og kritisk viden om verden, begrænses vores handlemuligheder. Demokrati forudsætter nemlig, at vi er oplyste og vidende, så vi kan foretage de klogest mulige valg.

Desværre går udviklingen væk fra en kritisk presse. F.eks. satser DR mere på X-Factor end på analyse og refleksion, som marginaliseres eller ligefrem spares væk. Overalt i medierne ses denne udvikling. Og det er den udvikling, som et Center for Demokrati og Journalistik vil insistere på at vende!

Læs desuden her mere om hvorfor, der er brug for et Center for Demokrati & Journalistik – samt om krav til produktion af kritisk journalistik.

Skal et projekt som dette realiseres, kræver dette dog, at alle gode kræfter går sammen herom – gerne også dig! Har det din interesse, skal du være mere end velkommen til at kontakte mig på: nallekirk@gmail.com

Reklamer

%d bloggers like this: